Categories
Uncategorized

शरीरका अंङ्गहरुको बर्णन

( घांटी ) गलाईना नला छन  ,अनेक काम गर्न्या

एक नलाले भोजन निल्या ,वहां पछा पेट भर्न्या

एक नलो छ सास फेद्या, पराणी बचाउंछ

सास तान्नाई काम अद्या, नाकले सघांउछ

नाकका दुई टोटा छन , हावा शुद्ध अद्द्या

पराणी बचाउना लागि ,अक्सिजन भद्या

उई मल्तिर आंखा छन ,सिसा टक्ल्या जसी

जां हेरैले सबै धेक्द्या, रोषनी छ तसी

ञां हरेले वां हेरेलै , जांलै संसार धेकन्या  

कापि समाई कलम समाई ,लेख्या लै लेखन्या  

आंखाकी जतन अद्दाई, परेलिका रौंछन

आंखाको सुन्दर अद्या , मल्तिरका भौंछन

तै सिसाका डल्ला भितर , कांछन कला भद्या

बीचमैंको कालो पुत्लो , आफआफै सद्या

नाक तली अर्की कला ,  तै लगै छाड्डैन

ईसी बयान नअरि बस्नु ,  मनलगै माण्णाईन

थोल छन दुई मिल्याका , कुनाईतिर सांणो

बीचलाई छ थोकाई मोटो  , खान्या रैछ भांणो

तै भितर तकन्छौ त , तरास छ अर्की

घुम्याघुम्यै जिबडो छ , तक्द्या सबै फर्की

बीचमणा झलक्याका  छन , चांदी जसा हार

यै बिचार क्कोई अद्दैन , धन्य हो संसार

दांतकि झल्याकिपाटी , बराबर मिल्याका

माशू मि अडक्याका छन  , गिजाले सिल्याका

भात खाया रोटा खाया , हड्डा खाया लगै

धुलो बनाई चपाई दिन्या , ज्या खायालै सबै

उई भितर जिबडो बीर , हेद्या घूमीघूमी

यिन दांतले क्या ल्यायो भणी ,  हेद्या सुमीसुमी

तितो गुल्यो नुन्यो पिरो  ,सबै बात जाण्या

तसैंकि आडर चल्या ,  मन लगै  माण्या

अर्की बात सुण सबै , दुई टोटा कानका

आवाज सुण्या तिनै हुन  ,गफ अद्दाउ सानका

टोटाकि जतन अद्दाई , बाईर स्वरुप कसो

धन्य भगवान कालिगड  , कसो अर्या तसो

आंखा माथि हड्डाको डल्लो ,  मुन्टो भण्णा  जैखी

ब्रमाण्ड चलाउन्या त्यै हो ,  होस अर तैकी

चौध भुवन तीनै लोक , भगवान चिनाउन्या हो

तैको भण्या माण्याबर  , संसार धेकाउन्या हो

तै भितर बस्याको छ , माशुका डल्ला जसो

नसानसा खुम्च्याको छ  , मौन ईन्जन तसो

नाक मुख आंखा कान  , हात खुट्टा सबै

मौन ईन्जन अराउन्या हो  , आज्ञा माण्या सबै

मौन ईन्जन राम्रै चल्या , हाम करोडपती

ईन्जनमा खराबि होईगै  , तै पछा रोडपती

काम अद्दाईलाई हात छन  , कसिकसी कला

जता लायो उतै जान्या , औलाका छन माला

ठौरठौर जोड भयाका , खुम्च्याया खुम्चीन्या

क्यै समाउन्या मन लाग्या , लम्काया लम्कीन्या

औलामि लै पाखुडामी लै , सबै ठांउमि जोड

तन्न तान्या हात देखीनो  , मुडकिमा झन मोड

पांच औला अलग अलग  , क्वै छन लामा छोटो

बुढी औलो अलग बस्या , उई छ छोटो मोटो

सबैको सुरक्षा अद्दाई , पिठि लाग्या नङ

काम अद्या संङैमिली , अलगअलग ढंङ

नङका कमाल तक  , बड्याबढेई हुन्या

जति काट्यो नदुखन्या  , निर्जीब भै रन्या

माशु भण्णा बाहिर बड्या , जति काट्या हुन्या

माशुमी नङकाटो लाग्या  , ओईजु भणी रुन्या

जिबडाले स्वाद लियो  , दांतले चपायो

खाना खाने नलिबटा  , पेटैनि धपायो

पैटैनो गयाको भोजन  , तैलाई हजमअरी

ताकगत दिन्या रस निकाली , पुग्यो शरीरभरी

शरीरका ईन्द्रीय चल्या  , चल्यो शरीरपनी

गर्व अद्दाउ हाम लगै  , मेरो शरीरभणी

भोजनबाटै बिर्य बन्यो , प्राणी फैलीगया

भोजनबाटै दूध बन्यो  , छाउना पाल्याभया

हाड माशु छाला रगत , नसाकी छ जाल

वाईनो रोटा वाईनोई भात ,  पानीकिछ ताल

खोलो बग्याजसो पानी , पियापियै अद्दु

कसेरी बनाया भगवान तमले , अच्चमलेमद्दु

हाम भण्णा मेरो हो शरीर , मजसो त कोईन

आफैलाई मपाई गरी , सेखी अद्दु होईन

भगवानले बनाया शरीर , अधिकार उनकै

जस दिय भगवानलाई , स्तुतीअर मनकै

पूरानी डोटेली भाषा , मेल खायो पश्चिम

डडेल्धुरा जिल्लाको भाषा , शुभहो लक्षण

यै सम्झी बिचार अ-र्या  ,बिद्धान दाजुभाई

गल्तीभया सुझाव दिया , बस्ला गुणगानगाई

ईति सम्वत २०७७ साल आसाढ १३ गते रोज शुभम्